Gå til sidens hovedinnhold

Etter Odd Roger Enoksen ble statsråd i Støres nye regjering, kommer Mari Trommald inn som ny styreleder i Nordlandssykehuset

Det er styret i Helse Nord som i foretaksmøte med Nordlandssykehuset fredag har oppnevnt ny styreleder. Mari Trommald vil i neste uke komme til Nordlandssykehuset for å sette seg inn i driften og styrearbeidet. Oppgaven som styreleder anser hun som både spennende og krevende, skriver Helse Nord i en pressemelding.

Mari Trommald har lang erfaring som leder av store organisasjoner. Hun er direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor hun er leder for ca. 6000 ansatte.

Ydmyk

– Helsetjenester er viktige for alle. Det har vi sett ikke minst under koronapandemien. Det motiverer meg. Jeg er ydmyk for oppgaven som styreleder i Nordlandssykehuset og gleder meg til å jobbe sammen med organisasjonen med utfordringer og muligheter, sier Mari Trommald.

Ut over direktørjobben i Bufdir, som hun har hatt siden 2010, har hun arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef. Hun har vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og prosjektdirektør i Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet). Hun er utdannet lege.

Velkommen på laget

– Vi er glade for at Mari Trommald takket ja til vervet, og at hun er på plass så raskt etter at behovet for ny styreleder oppsto. Vi ønsker henne velkommen på laget i Helse Nord, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen i pressemeldingen.

Også fungerende direktør i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er glad for å ha ny styreleder på plass.

Det skal velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord i våren 2022, og Trommald er oppnevnt for perioden fra 29. oktober 2021 til ny oppnevning i februar/mars 2022.

Kommentarer til denne saken