Etter to unntaksår med korona er konferansen «Den gode lærer» tilbake på Nord universitet, studiested Nesna. Det er ellevte gangen konferansen blir arrangert, og tema i år er utenforskap og inkludering, opplyses det i ei pressemelding.

«Den gode lærer 2022» arrangeres 28. april og byr på plenumsforedrag og parallellsesjoner med forskere og ansatte i skole og barnehage og målgruppa for konferansen er lærere, skole- og barnehageledere, lokalpolitikere, studenter i lærerutdanningene og andre som er opptatt av den viktige rollen læreren har i skole og barnehage.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland Fylkeskommune Elin Dalseng Eide skal presentere fylkeskommunens nylig vedtatte strategi mot ungt utenforskap. De fleste barn og unge har det bra i Nordland, og fylkeshelseundersøkelsen viser at de aller fleste opplever høy livskvalitet. Men når det likevel er slik at 7000 unge over 16 år i fylket står utenfor arbeid, utdanning og opplæring er det en jobb som må gjøres.

Årets inspirasjonsforedrag leveres av forfatter, skuespiller, modell og foredragsholder Tinashe Williamson. Hun har utgitt boken «Håndbok for unge antirasister» som er solgt til flere land. Som gjest hos Lindmo på NRK gjorde hun et sterkt inntrykk da hun delte sine erfaringer fra en barndom som mørkhudet i et hvitt Norge.

To forskere skal dele erfaringer og resultater fra spennende prosjekter i praksisfeltet. Førsteamanuensis Katrine Giæver fra OsloMet har forsket på dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen. Hun er opptatt av hvordan vi kan gi flerspråklige barn mulighet til å delta og samhandle i barnehagen, uavhengig av språklig bakgrunn.

Professor Marit Ulvik fra Universitetet i Bergen har forsket på hvordan nyutdannede lærere blir møtt i grunnskolen. De er ofte entusiastiske, fleksible og har oppdaterte kunnskaper fra lærerutdanningen. Ulvik setter søkelyset på hvordan skolen som arbeidsplass møter de nyutdannede og inkluderer dem i det profesjonelle fellesskapet.

På konferansen vil det også bli presentert praksishistorier fra barnehage, grunnskole og videregående skoler. Vitensenter Nordland bidrar med vitenshow som avslutning på årets konferanse. Konferansier er Stig Bang.