– Togreise på tvers av landegrenser skal skape samhold og vennskap, og fra i år av er Norge også med. Vi er glade for at dette initiativet nå også inkluderer norske ungdommer, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Billettkonkurransen «DiscoverEU» er en del av EU-programmet Erasmus+. Programmet har en egen ungdomsdel, som i Norge administreres av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

760 gratisbilletter

Tanken bak EUs nye initiativ «DiscoverEU» er at denne fleksible billetten til europeiske togskinner kan være mer enn en spennende sommerferie. I 2018 startet prosjektet der Europakommisjonen to ganger i året arrangerer en konkurranse for europeiske 18-åringer der titusenvis av gratis interrailbilletter deles ut. Nå kommer billettkonkurransen også i Norge. 70.000 europeiske 18-åringer kan reise gratis på oppdagelsesferd på kontinentet i år. 760 billetter er reservert til ungdommer i Norge.

– «DiscoverEU» gir unge mennesker en sjanse til å bli kjent med andre land og kulturer med en togreise gjennom Europa. På den måten kan de knytte bånd til andre unge over hele kontinentet – samtidig som de får en reise for livet, sier Sonya Gospopdinova fra Europakommisjonen.

En mulighet etter pandemienI undersøkelser Europakommisjonen gjorde blant ungdommene som reiste i prosjektets første prøverunder, svarte mellom 70-80 prosent at de ble mer åpne for et multikulturelt Europa, mer tolerante for andres verdier og atferd og mer interessert i hva som skjer i Europa.

Europakommisjonen har også erklært 2022 som Europeisk ungdomsår. Temaåret skal gi oppmerksomhet og støtte til unge som har fått en svært annerledes ungdomstid på grunn av pandemien, og bidra til at ungdommers behov, ønsker og meninger skal bli hørt i kjølvannet av den.

– 18-åringer i Norge har nå levd gjennom to år med nedstenging og pandemi, og Bufdir vet veldig godt hvor krevende det har vært. Vi håper mange 18-åringer benytter seg av denne muligheten, nå som samfunnet har åpnet opp, sier Mobråten.

Populært

«DiscoverEU», som startet som et pilotprosjekt kun i EUs medlemsland, ble enormt populær fra starten av. 100 000 ungdommer meldte seg på for å vinne de 15.000 billettene som ble gitt bort i første runde.

Fra og med 2022 blir DiscoverEU en permanent del av Erasmus+-programmet, der Norge er med som medlemsland.

Hvordan funker det?

To ganger i året arrangerer EU en stor konkurranse der 18-åringer kan vinne billetter. Ordningen er en del av Erasmus+-programmet fra 2022, og ungdommer i alle land som er med i programmet kan delta.

Første billettkonkurranse er åpen mellom 7. og 21. april. Neste runde åpner 4. oktober 2022.I år deles det ut 70.000 billetter, 35.000 i vår og 35.000 nye i høst.

Hvert land får en kvote basert på innbyggertall, og 760 billetter skal gå til ungdommer i Norge.

De som kan melde seg på konkurransen er alle som er bosatt i Norge (man trenger ikke å være statsborger) og som er født mellom 1. juli 2003 og 30. juni 2004. Det er fordi billetten man får kan brukes mellom 1. juli 2022 og 30. juni 2023, og man må være 18 år når man reiser.

Konkurransen fungerer slik at man svarer på fem korte (og enkle) flervalgsspørsmål og ett gjettespørsmål. De som gjetter nærmest vinner billetter, og resten havner på venteliste.

Man kan velge om man melder seg på alene eller sammen med maks fire venner. Melder man seg på som gruppe, får alle hver sin billett hvis man vinner.

Dersom man bor langt fra en togstasjon, for eksempel langt nord i Norge, får man også sponset reise til nærmeste togstasjon.

Dersom man trenger tilrettelegging for å kunne gjennomføre reisen (for eksempel å ha med en ledsager), kan man melde fra om det til reisebyrået som organiserer reisene.

For å se hvordan du kan søke kan du besøke denne nettsiden: https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/discovereu/