Grønt lys for å knytte Norge til EUs energiunion

Olje- og energiminister Terje Søviknes bestilte en ny vurdering fra lovavdelingen. Nå har den kommet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes bestilte en ny vurdering fra lovavdelingen. Nå har den kommet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norges tilknytning til EUs energibyrå (Acer) er ikke en grunnlovssak, og kan dermed vedtas av alminnelig flertall i Stortinget.

DEL

Tidligere i måneden ba regjeringen lovavdelingen i Justisdepartementet om på nytt å vurdere om tilknytningen til EUs tredje energimarkedspakke er grunnlovsstridig på grunn av suverenitetsavståelse. Altså at andre land kan fatte beslutninger på vegne av Norge. I så fall ville vedtaket krevd tre fjerdedels flertall i to påfølgende storting.

Nå har lovavdelingen konkludert. Tilknytningen til EUs energibyrå (Acer) er ikke en grunnlovssak, og kan dermed vedtas av alminnelig flertall i Stortinget.

– Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket over at lovavdelingen i Justisdepartementet kom til den konklusjonen. Vi vil nå vurdere om vi vil ha en uavhengig juridisk gjennomgang av dette. Men gjennomgangen virker solid, sier Senterpartiets energipolitiske talsmann, Ole André Myhrvold, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han viser til at selv om gjennomgangen konkluderer med at Stortinget kan si ja med alminnelig flertall, viser utredningen at tilknytningen til Acer vil innebære myndighetsoverføring, men at denne er «lite inngripende».

– Jeg tenker at det er lurt av Stortinget å sikre legitimitet ved å behandle saken etter grunnlovens §115 om myndighetsavståelse. Vi kjenner dynamikken i EØS-avtalen godt etter mange år, og vet at vi overfører stadig mer og mer makt. Vi mener det kan være klokt med en liten pust i bakken av hensyn til prosessens legitimitet, sier Myhrvold.

Korte frister

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars. (ANB)

Fakta om Acer

  • EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; ACER) ble grunnlagt 3. september 2009.
  • Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.
  • Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.
  • Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.
  • Justisdepartementets lovavdeling har tidligere kommet til at norsk deltakelse i Acer ikke innebærer myndighetsoverføring, noe som i henhold til Grunnloven ville kreve tre fjerdedels flertall.
  • Nye spørsmål i saken fører til at lovavdelingen nå skal vurdere spørsmålet på nytt. Onsdag kom den nye konklusjonen, som er lik den forrige. (Kilde: NTB/ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken