Gå til sidens hovedinnhold

Eva Monica Hestvik: – Har den dårlige utviklinga i pakkeforløp kreft i Helgelandssykehuset sammenheng med flytting av tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset, vil jeg adressere en bekymring

Styremedlem Eva Monica Hestvik rettet søkelyset på dette under styrets gjennomgang av virksomhetsplanen for mars, der det kommer fram at Helgelandssykehuset har lavest andel pakkeforløp kreft gjennomført innen standard tid, i hele Helse Nord.

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer orienterte helseforetakets styre om at andelen pakkeforløp kreft gjennomført innen standard forløpstid hittil i år, er 54 prosent ved Helgelandssykehuset. Det utgjør totalt 37 av 69 pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid.

Helgelandssykehuset har dermed lavest andel i Helse Nord. Andelen for hele 2020 var 60 prosent, mens andelen for 2019 var 65 prosent.

Pakkeforløpene for tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft har de fleste pasientene ved Helgelandssykehuset. Hittil i år er henholdsvis 45 prosent, 83 prosent og 33 prosent av disse pakkeforløpene gjennomført innen standard forløpstid.

– Har den noe dårlige utviklinga der Helgelandssykehuset ikke oppnår standard forløpstid for pakkeforløp kreft, sammenheng med med flytting av tarmkreftkirurgi til Nordlandssykehuset? Hvis det kan bekreftes, så vil jeg adressere bekymring, spurte og kommenterte styremedlem Eva Monica Hestvik.

Les også

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

Flyttet ut i oktober

Hun viser til at styret i Helse Nord i oktober i fjor vedtok at tarmkreftkirurgien skulle flyttes fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, som en midlertidig løsning. Dette fikk Helgelandssykehuset så beskjed om på foretaksmøtet etter på.

Flyttingen skjedde etter at administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir få dager tidligere hadde gitt beskjed om at alle tarmkreftoperasjoner i Helgelandssykehuset fram til uke to i 2021, skulle skje ved enheten i Mo i Rana.

Dette har bakgrunn i den eksterne fagrevisjonen knyttet til tarmkreftkirurgi for 2016 til 2020, som konkluderte med at det var funnet alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, og at "den høye dødeligheten gir grunn til bekymring". Rana Blad publiserte konklusjonene 31. august 2021, som resulterte i at Helsetilsynet kom på stedlig tilsyn til sykehuset i Sandnessjøen.

Rapporten knyttet til Statens Helsetilsyns systemrevisjon, er ennå ikke ferdig.

Les også

Helse Nords kreftplan, med betydning for tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, kommer tidligst i november: – Vi må bruke nødvendig tid

– Jobber for å finne ut av dette

– Andelen pakkeforløp innen standard forløpstid følges opp, og det arbeides med detaljert å gjennomgå pakkeforløpene og avdekke hvorfor det oppstår flaskehalser og hvordan løse disse. Det er utfordringer knyttet til overføring av pasienter til andre sykehus. Prostatapasienter er særlig påvirket av dette, og alle sykehus i Helse Nord har utfordringer her, orienterte medisinsk direktør Fred A. Mürer på bakgrunn av spørsmålet fra Hestvik.

– Når det gjelder tykktarmskreft kan noe av nedgangen i gjennomført forløpstid i pakkeforløp ligge i en flaskehals grunnet kapasitet ved Nordlandssykehuset, men det vet vi ikke. Vi er i dialog med Nordlandssykehuset for å dykke ned i tallene og se hvordan situasjonen kan bedres. Vi har imidlertid ikke det hele bilde, og observasjonstida som foreligger er dessuten kort. Våre egne pakkeforløpskoordinatorer ser selvfølgelig også på dette, fortsatte Fred A. Mürer.

En annen nasjonal indikator er andelen nye pasienter med kreftdiagnose som er i pakkeforløp, der måltallet også er 70 prosent. Her er Helgelandssykehuset godt over målkravet, der andelen hittil i år er 86 prosent, går det fram av virksomhetsrapport mars 2021.

Tema også i styret i Helse Nord

Pakkeforløp tarmkreft og ble tema også på styremøtet i Helse Nord onsdag 28. april, da representanten Sissel Alsterskjær, for øvrig konserntillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, ville vite om Helse Nords administrasjon var i dialog med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

– Jeg er bekymret over at Helgelandssykehusets andel pakkeforløp har gått ned. Jeg vet om flaskehalsen knyttet til prostatakreft. Men, er det noe knyttet til at tykktarmkreftkirurgien midlertidig er løftet ut av Helgelandssykehuset, som påvirker nedgangen i helseforetakets måloppnåelse når det gjelder pakkeforløp, ville Sissel Alterskjær vite.

– Det er gode og vanskelige spørsmål som jeg ikke vet om vi kan gi noe svar på nå, kommenterte administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae før hun overlot til fagdirektør Geir Tollåli å redegjøre nærmere.

– Vi har hatt en nøye gjennomgang av saken på et fagsjefmøte nylig, for å se hva flaskehalsen er. Pasientene fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset er i samme pool og behandles på samme måte, svarte Tollåli.

– Jeg ville høre om det er dialog i saken, om administrasjonen følger opp Helgelandssykehuset med tanke på samarbeidet med Nordlandssykehuset, slik vi har et styrevedtak på, sa Sissel Alterskjær.

– Som sagt, vi hadde det oppe på fagsjefmøtet for bare får dager siden, og hadde en grundig gjennomgang, svarte fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

– Vi er jo ikke der som styre, repliserte Alterskjær.

– Vi kommer tilbake til saken, gjentok Tollåli.