Samarbeidet offentliggjøres i en pressemelding.

– Verket er noe av det viktigste som skjer på kultursiden i regionen. Vi ser at slike tilbud er viktig når vi skal rekruttere kompetent personell.

Det sier Frode Tovås Kristensen og Jim Johansen, CFO og HR Senior Manager hos EVRY som nå knytter seg opp mot Helgelands største musikkfestival.  Bedriften med mer enn 200 ansatte og 50 vikarer og tilkallingshjelper legger stor vekt på trivsel når det kommer til staben sin. Det innbefatter trivsel på jobb, men også at de trives på stedet de bor, står det i pressemeldingen.

- Verket har en rolle her, den gjør byen mer attraktiv. Festivalen er godt organisert, de har bra band og god stemning. Det er en folkefest der det sosiale betyr mye. Musikken er av stor betydning, men det at så mange kan møtes på ett sted og deler gode opplevelser og ei spesiell stemning er egentlig enda viktigere, mener Kristensen og Johansen.

EVRY Mo i Rana støtter både lokal idrett og kultur, men har så langt ikke vært samarbeidspartner med Verketfestivalen.

- Vi er glad for at de nå velger Verket! I første omgang  gjelder avtalen 2019, for de ønsker å bli bedre kjent med oss og se om dette blir et riktig samarbeid for dem. Vi har i lengre tid håpet vi kunne finne sammen. EVRY er en spennende bedrift som skal skape digitale fordeler for sine kunder, de er innovative og ekspansive, og en av de store arbeidsplassene i Rana. Tillit herfra og at de ser Verket som betydningsfull betyr mye for oss. Gode og solide partnere med pondus er helt avgjørende for Verket, sier festivalsjef Maiken Johansen.

Når EVRY velger partnere og sponsorobjekter ser de om det er noe og noen de kan assosiere seg med.

- Det må være seriøse aktører  som gjerne deler noe av våre visjoner og verdier, i dette tilfellet ser vi også på om det kan være fordelaktig for de ansatte vi har og de vi vil rekruttere. Det er viktig med aktivitet i en by, det er viktig for oss å være en lokal støttespiller og vi ønsker at folk skal bli mer kjent med EVRY og hva vi står for.  Vi har erfart at de som flytter fra andre byer trekker frem kultur og opplevelser som tilbud de ønsker der de jobber.  Vi har flott natur rundt oss, men vi må ha mer enn det, fastslår Frode Tovås Kristensen og Jim Johansen, i pressemeldingen.