Mellom Sentrum Auto og det gamle Evry-bygget i Vika har det i en årrekke stått store siloer i rustfritt stål, men deres tid er omme. Nå ligger de store tankene på bakken, men snart er de helt borte fra stedet.

– Tankene tilhørte firmaet som hadde bygget før Evry tok over og de ble visstnok brukt for å oppbevare plastpellets, sier Morten Hagh i Ranheim Eiendom.

– Vi tenkte lenge på hva vi skulle gjøre med tankene da vi overtok bygget, men fant ut at vi bare måtte få dem ned. Mange kjenner igjen tankene etter å ha kjørt forbi og de er jo nesten for et landemerke å regne, men vi har ikke bruk for dem og derfor skal de demonteres og gjenvinnes, sier Hagh.