Fagsjef Ida Bukholm har trukket oppsigelsen, men fått beskjed om at Helgelandssykehuset ikke godtar det. Nå er legeforeninga koblet inn