Forutsetningen for å bygge ny flyplass på Mo i Rana er et spleiselag mellom stat, kommune og lokalt næringsliv.

Det spekuleres mye rundt byggingen av nye Mo i Rana lufthavn i disse dager, og det sirkulerer nok av feilinformasjon. Det er fullt forståelig når det oppstår spente situasjoner, men la oss få legge litt fakta på bordet.

Viktig oppdrag

I en lederartikkel skriver sjefredaktør Marit Ulriksen at Avinor mener de ikke skal risikere en eneste krone. Det er ikke riktig. Avinor har fått i oppdrag fra sin eier, Samferdselsdepartementet, å ta ansvar for å bygge den nye storflyplassen i Mo i Rana. Dette oppdraget tar vi på største alvor, og vi gleder oss over at de første forberedende anleggsarbeidene endelig er i gang.

Les også

Avinor, som har overtatt ansvaret for å bygge Norges neste storflyplass, mener altså i fullt alvor at de ikke skal risikere ei eneste krone

I avtalen med Samferdselsdepartementet står det tydelig at den nye flyplassen skal finansieres av lokale midler, Rana kommune og staten. Først da ESA ga grønt lys til dette ble flyplassprosjektet en realitet. Men det er et viktig «men» i avtalen og Stortingets vedtak om bygging av ny flyplass. Dersom kostnadsrammen til prosjektet sprekker, er det Avinor som må ta denne risikoen og kostnaden. Avinor har med andre ord all mulig grunn til å gjøre alt vi kan for å holde oss til budsjettene.

Løsningsorientert

Videre står det at den første prosjektperioden, som vi nå er inne i, skal finansieres av lokale midler og kommunen. Derfor blir Rana kommune nå bedt om å overføre de første midlene til anleggsarbeidene, og å bære den videre risikoen dersom Avinor ikke får full tiltredelse til hele byggeplassen. Ja, for det er nesten helt bokstavelig slik, at Rana kommune sitter med nøkkelen til at Avinor kan få full adgang til hele flyplasstomta.

Engasjementet lokalsamfunnet har vist, og evnen til å mobilisere og samle inn 150 millioner, i tillegg til Rana kommunes bidrag på 450 millioner, er ikke annet enn imponerende. Dere skal få erfare at pengene blir vel anvendt, og det jobber alle parter hardt for.

Rana kommune, Reinbeitedistriktet og Avinor har de siste ukene vist stor vilje til å finne løsninger. Den midlertidige tiltredelsesavtalen vi har inngått, som gjør at vi nå er i gang med det første anleggsarbeidet, er et klart eksempel på det.

Tomt fri for heftelser

Sjefredaktør Ulriksen skriver at «det var først etter Avinor sa ja til en ny konsekvensutredning at realiseringen av flyplassen plutselig kom i et slags spill». Det stemmer ikke.

Beitedistriktet tok kontakt med kommunen allerede høsten 2021, for å få avklart forholdene rundt beiterettighetene som blir begrenset som følge av byggingen av flyplassen. Først i mai i år ble Avinor gjort oppmerksom på at tomten ikke var klargjort, på grunn av beiterettigheter. Det er kommunens ansvar å overlevere en tomt fri for heftelser til Avinor.

Det ble raskt klart at med den eksisterende konsekvensutredning fra 2008, ville ikke Avinor få tiltrede på tomten. Dermed ble situasjonen slik: Enten måtte hele prosjektet skrinlegges, eller så måtte konsekvensutredningen oppdateres.

Påstanden til sjefredaktøren er altså direkte feil. Det er mangelen på tiltrede som satte flyplassen i spill, ikke den oppdaterte konsekvensutredningen. Den nye utredningen gjorde det mulig å gå videre med prosjektet.

Det hele er egentlig ganske enkelt. For at Avinor skal kunne bygge ny flyplass i Mo i Rana, må vi ha en tomt å bygge på. Denne tomten skal vi overta fra kommunen. Men vi kan ikke overta en tomt vi ikke har lov til å bygge på.

Når det gjelder reinbeitespørsmålet, forholder Avinor seg til gjeldende lover og regler. Her er det viktig å påpeke at situasjonen vi står i ikke er Reinbeitedistriktets skyld eller ansvar. Men, når problemstillingen først er kommet på bordet, har Reinbeitedistriktet vært løsningsorienterte og villige til å finne gode løsninger.

For å oppsummere det hele er ikke Avinor finansielt involvert i utbyggingen, utover den risikoen vi må bære dersom kostnadsrammen for prosjektet sprekker. Vi jobber på oppdrag fra vår eier, Samferdselsdepartementet, og det er ikke opp til oss i Avinor og ta på oss ytterligere finansiell risiko enn det vi allerede har tatt på oss. Premissene er, og har hele tiden vært, at det er spleiselaget som står for finansieringen av nye Mo i Rana lufthavn.

Anders Kirsebom
Konserndirektør DRL (Divisjon regionale lufthavner) i Avinor