Siden Home-Start ble etablert i Mo i Rana i 2001 har mellom 30 og 35 familier hvert år fått hjelp fra den frivillige organisasjonen. De er i dag rundt 25 aktive frivillige.

Trenger frivillige

– Vi er veldig glad for alle som er frivillige hos oss og fem av disse er menn. Det er fantastisk at også mennene er på banen, men vi trenger nye frivillige hele tiden, sier koordinator i Home-Start Wenche Bustnes Gjesbakk.

Hun presiserer at man binder seg ikke for livstid, og noen ganger trenger man kanskje en pause etter et halvår, eller drar på ferie, og familiekontaktene blir jo også eldre og slutter.

En gang i året kjører Bustnes Gjesbakk nytt kurs, og tirsdag neste uke setter hun i gang med dette, for å lære opp nye familiekontakter. Dette kurset er ganske omfattende, og går tre timer hver tirsdag kveld i syv uker, og da er deltakerne klare for å bruke tre timer i løpet av en uke for å gjøre en forskjell og hjelpe en familie som trenger det sårt.

Gjør en forskjell

Familiene følges opp rundt et halvt år, og det kan være alt fra å avlaste en familie slik at de får sove eller hvile, hjelp til integrering, nettverk, veileding om verdier og holdninger, og noen strever med dårlig økonomi, familieliv og foreldrerollen.

– Det lille vi kan gjøre, betyr så mye for dem som får hjelpen, og det er frivillig at de mottar hjelpen. Enten tar de kontakt selv, eller det kan være via både helsesøster, PPT og lignende. Det er fantastisk når vi får tilbakemeldinger som "Marit utstråler så mye kjærlighet", så vi blir stadig vekk rørt over den takknemligheten disse familiene viser, sier Bustnes Gjesbakk.

Marit Bakken har vært familiekontakt i ett år og Mary Dahle er en av familiekontaktene som har vært med lengst, da hun startet som familiekontakt for ni år siden.

– Jeg var da i full jobb, men tenkt at tre timer i uka, det har jeg tid til. Jeg husker at den første jeg hadde med å gjøre da jeg begynte var en multihandikappet gutt, som jeg skulle trille tur med. Det er mye snakk om å hjelpe hverandre i dag, være der for hverandre og lytte. Dette er virkelig en mulighet til å gjøre en forskjell, og ikke minst må vi være den voksne i mange sammenhenger. Dessuten har jeg selv ikke mine barnebarn her, så bare det å kan lære litt om hva som går på barne-tv når jeg har med andre barn å gjøre er supert, sier Dahle.

Tiden i gave

Alle som er familiekontakt i Home-Start er foreldre selv, noe som er viktig når det gjelder erfaringer. Og i løpet av kurset så blir Bustnes Gjesbakk kjent med de ulike nye familiekontaktene.

- Det er viktig når jeg møter hver enkelt familie først, slik at jeg kan finne en god match. Og det skal selvfølgelig være like enkelt å si nei for familiekontakten, som det er å si ja, hvis den enkelte ikke føler det blir rett. Her er det nødvendig at det er høyt under taket, så det er viktig for meg å ta vare på de frivillige. Vi møtes derfor i fellesskap med både julebord og annet sosialt noen ganger i året, sier hun.

- De frivillige bestemmer selv hvor mye tid de ønsker å gi, i gave til noen som trenger det. Og for dem som har lyst å delta på dette kurset som startet tirsdag 28. januar, kan kontakte Home-Start eller Rana Frivilligsentral for påmelding, avslutter Bustnes Gjesbakk.