Får ikke stortingsflertallet med seg: – Dette betyr at løftet til studentene brytes

Senterpartiet får ikke nok støtte på Stortinget til at studentene får fullføre utdanningen på Nesna.