Gjennom Forskningsrådet støtter regjeringen nå norske innovasjonsprosjekter i næringslivet med til sammen 602 millioner kroner. 4 prosjekter i Nordland har fått til sammen 32,7 millioner av disse, står det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Nesten 1,7 milliard kroner er i løpet av året tildelt innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Forskningsrådet til 164 foretak. Dette kommer i tillegg til en rekke andre krisetiltak som regjeringen har stilt til disposisjon for næringslivet. Det pågår en voldsom kunnskapsutvikling i norske bedrifter og vi må støtte oppunder dette for å sikre bærekraft vekst og økt konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Blant annet får Nova Sea på Lovund i Nordland støtte.

Bedriften skal utvikle effektive og kortreiste verdikjeder for å øke materialgjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen - fra 0 til 75 prosent.

– Norske bedrifter må finne løsninger på store samfunnsutfordringer. Nova Sea er en viktig hjørnesteinsbedrift på Lovund som tar tak i problemet med plast på avveie. Det er inspirerende å se bedrifter som Nova Sea ta ansvar, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Disse får tildeling i Nordland:

GUNNAR KLO AS: Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt, Øksnes

LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS: Gaia Vesterålen – we build community ecosystems, Vestvågøy

NOVA SEA AS: Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen, Lurøy

THE QUARTZ CORP Hamarøy