Tallet på bønder som søker produksjonstilskudd har falt med 400 fra i fjor til i år. Nå er det færre enn 37.000 bønder i Norge.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at 36.704 foretak med jordbruksareal har søkt om tilskudd i år. Det er 393 færre enn i fjor, og en nedgang på 1,1 prosent.

Hver uke det siste året har mellom sju og åtte bønder lagt ned driften, skriver Nationen.

Året før var nedgangen på 352, som var 0,9 prosent færre enn året før.

Men jordbruksarealet i drift her i landet er omtrent uendret siden i fjor, totalt nesten 10 millioner dekar. I 2018 falt tallet på norske bønder for første gang under 40.000.

(©NTB)