I en ny studie av fastlegeordninga i Nord-Norge, som Helse Nord har tatt initativ til, er konklusjonen at den store utfordringa for fastlegetjenesten er at yngre leger slutter og finner andre jobber. Det kan føre til mangel på fastleger i nord i framtida, skriver NRK Nordland.

- Dette skjer fordi fastlegene ikke har gode nok rettigheter, sier fastlege i Narvik og nestleder i Nordland legeforening, Bernard Holthe til NRK, i følge Avisa Nordland.