13.000 i Nordland mangler fastlege - ber helseministeren å ta snarlig grep

Gruppeleder i Nordland KrF, Arve Knutsen, fremmet en uttalelse om fastlegeordningen i fylkestinget som ble enstemmig vedtatt.

Gruppeleder i Nordland KrF, Arve Knutsen, fremmet en uttalelse om fastlegeordningen i fylkestinget som ble enstemmig vedtatt.

Artikkelen er over 2 år gammel

Nordland har den verste fastlegesituasjonen i landet.

DEL

Tall fra Det nasjonale senter for distriktsmedisin har undersøkt fastlegesituasjonen i alle kommuner. Den viser at 13.000 personer i Nordland ikke har fastlege.

Nordland kom dårligst ut av samtlige fylker.

Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet en uttalelse til fylkestinget, en uttalelse som ble enstemmig vedtatt. Dette melder Arve Knutsen, gruppeleder i KrF.

Uttalelser er slik:

Fastlegene har gjennom de siste årene fått et enormt arbeidspress. Når vi ser i en rapport at seks av 10 leger har vurdert å slutte på grunn av høyt arbeidspress, har det gått for langt. Situasjonen er så prekær i enkelte kommuner at de må leie inn legevikarer fra vikarbyråer til svært høye priser. Dette gir kraftig innhogg i kommuneøkonomien og ressurser må flyttes for å løse legemangelen. I tillegg vil en fastlege som har kjennskap til lokalmiljø og som kjenner sine pasienter, ofte gjøre en bedre jobb enn en vikar som må starte med blanke kort.

Fylkestinget i Nordland ber helseminister Bent Høie ta snarlige grep for å bedre situasjonen. Norge og Nordlands innbyggere må ha et forsvarlig fastlegetilbud, og det haster med å finne løsninger. Fylkestinget ber regjeringen øke antall studenter ved medisinutdanningen ved UIT, og samtidig utvide samarbeidet med UiT Narvik og Nord Universitet slik at studenter får tatt flere år av utdannelsen på disse studiestedene. Dette for å kunne imøtekomme behovet Nordland, Nord-Norge og hele nasjonen har for leger, ikke minst dyktige fastleger, slik at våre innbyggere får et trygt og best mulig tilbud.

Artikkeltags