1 Katalogisert: Pilspisser fra utgravningen ved Fisklausvatnet på 60-tallet. Nummer to fra venstre ble funnet av Svenn Mikalsen. 2 Et gammelt bilde som viser noen av funnene som ble gjort i utgravingen. 3 Arkeolog og overingeniør Grete Irene Solvold fra NTNU Vitenskapsmuseet. (Foto: Aage Hojem) 4 Pilspissen som Mikalsen fant, skiller seg ut i steintype og form.

- Det finnes bilder der det ble løftet opp torv, og under lå det tjukt av materialer. Jeg får frysninger bare jeg snakker om det

Få kjenner de 250.000 funnene fra Rana-undersøkelsen bedre enn Grete Irene Solvold.
Publisert