Vil hjelpe: Anette Seljeli-Johansen fra Krisesenteret i Rana, ønsker å skape en møteplass for voldsutsatte kvinner.

Krisesenteret med nytt tilbud for voldsutsatte kvinner

Publisert