Hvorfor glemmes de eldre i iveren etter å teste?

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Norske skolebarn testes og måles jevnlig, for å se hvordan skolene presterer i forhold til andre skoler, både nasjonalt og inter- nasjonalt. Men når det kommer til de eldre, forsvinner politikernes iver etter resultatmåling like raskt som du kan si «brukerundersøkelse».

DEL

FORBRUKERSPØRSMÅLTorgeir Øines, regiondirektør i Forbrukerrådet i Nordland om brukerundersøkelser i eldreomsorgen:

 Det viser seg nemlig at livskvaliteten til beboerne ved landets sykehjem får svært lite oppmerksomhet. I Nordland gjør kun halvparten av kommunene jevnlig undersøkelser av hvordan beboerne på sykehjem har det. Såkalte brukerundersøkelser. På Helgeland er det noe bedre, for her utfører 11 kommuner systematiske bruker- og pårørendeundersøkelser.

Det er helt grunnleggende å ta brukerne og pårørende med på råd når tjenester skal utvikles og forbedres. Et viktig verktøy er å gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser for å avdekke hvordan det står til med de eldre på sykehjem. Hvordan skal de kommunene som ikke gjennomfører brukerundersøkelser kunne lage et bedre tilbud uten at de vet hvordan de eldre har det?

Beboerne på sykehjem er en sårbar gruppe, som kan ha vanskeligheter med å kommunisere sine behov. Noen beboere og pårørende vil også kvie seg for å si ifra om enkelte forhold, hvis de ikke kan være anonyme. Kommunene kommer ikke utenom anonyme undersøkelser, hvis de søker et fullstendig bilde av kvaliteten på omsorgen.

Et godt eksempel på dette er undersøkelsen om sykehjems-mat fra Høgskolen i Østfold (2010), som viste at det ofte eksisterer uklare forestillinger om sykehjemsbeboernes behov og meninger. Undersøkelsen viste at svært få beboere opplevde å bli involvert i planleggingen av menyen, og under 18 prosent av beboerne kunne velge mellom ulike retter. Sykehjemmene har åpenbart langt igjen når det gjelder å tilby mat som gjenspeiler brukernes ønsker og behov.

Det er mange måter å kartlegge de eldres ønsker og behov på. Bruker- og pårørendeundersøkelser kan ikke erstatte daglige samtaler, og andre jevnlige oppfølginger av beboere og pårørende. Men: Formaliserte undersøkelser er et viktig instrument som bør benyttes i tillegg, fordi systematiske, anonyme undersøkelser kan fange opp forhold som kanskje ikke kommer fram i direkte samtaler.

På statlig nivå pålegger kommunalminister Jan Tore Sanner alle statlige etater å kartlegge brukertilfredsheten og vurdere hvordan de kan gjøre tjenesten bedre i 2016. Hvorfor skal kommunene være noe dårligere?

Forbrukerrådet mener at det er på tide å ta de eldres livskvalitet på alvor. Vi oppfordrer derfor alle landets kommuner til å etablere et system for regelmessige brukerundersøkelser på alle landets sykehjem i løpet av 2016.

Torgeir Øines, regiondirektør i Forbrukerrådet i Nordland

Artikkeltags