UNN Universitetssykehuset Nord Norge. Narvik. Fødeavdeling med fem gynekologer i turnus. gynekolog Johanna Andersson
Øyvind Bratt

På Helgeland er folk beredt til å slåss med nebb og klør for fødetilbud: Slik gikk det i Narvik og Lofoten da de tok opp kampen

Publisert