1 dommersjekk: Dommerne Lars Johan Fineide og Odd Lillemo sjekker ulla på sauen, mens Birger Ingebrigtsen følger med. I bakgrunnen Unn Lauvbakk. 2 Sauene som er samlet på Røssvoll er i ferd med å få sin skjebne beseglet. 3 Dommer Odd Lillemo og sekretær Unn Lauvbakk fører inn de harde fakta. 4 Også sauens eldlere deler går under lupen. 5 Ulla sjekkes, etter egne kriterier.

Å være eller ikke være

Det handler virkelig om å være eller ikke være når værlammene skal konkurrere om hvem som er best egnet for avl.
Publisert