Feil håndtering, manglende bruk av sikkerhetsutstyr og manglende kunnskap