Det var på et stiftelsesmøte i 1918 at det ble vedtatt å bygge «Øiernes bedehus» etter initiativ fra Paul Grønbech. Han startet innsamling av penger mens han var i Amerika.

Byggingen ble påbegynt året etter, og i september 1921 ble bedehuset vigslet av sokneprest Thorleif Norseth.

I 1948 ble det for første gang vedtatt å utvide kirken og i 1959 ble det vedtatt å bygge et uthus. På 1960-tallet var biskopen positiv til å reise et kapell i kretsen, og det ble gjort en stor innsats for å bygge om blant annet med klokketårn. Da ble det også investert i prekestol, altertavle, alter, alterring og døpefont. I 1968 ble bedehuset vigslet til kapell av biskop Hans Edvard Wisløff.

På 1980-tallet ble det bygd spisesal og 17. mai 1990 ble det avduket en bauta for omkomne på havet ved kirken.

Kirken framstår i dag i god stand.

– Mye av dette skyldes iherdig innsats og dugnad fra enkeltpersoner, sier Steinar Joakimsen.

Når kirkens 100-årsjubileum skal markeres søndag blir det både gudstjeneste og konsert. Det blir festgudstjeneste ved sokneprest Kari Nergård, et lokalt barnekor skal synge og det blir konsert med Aslaug Selnes Frogner og Chris Eva. Det hele avsluttes med kaffe og mat i menighetssalen.