Fellesforbundet frykter få sommerjobber: – Jeg tror dette er muligheten for ungdom til å vise at de også kan ta i ett tak

Koronaviruset gir ringvirkninger til de aller fleste deler av næringslivet, også for dem som ikke er faste ansatte. Rikke Emilie Jacobsen (21), regional ungdomssekretær i Fellesforbundet Nord-Norge, sier at mange unge trolig vil ha vanskeligere for å få sommerjobb i år, spesielt i hotell- og restaurantnæringen.