Underskuddet til Helgelandssykehuset har gått fra 23,5 millioner kroner i 2021 til 125,7 millioner kroner i 2022.

Dette går fram av årsregnskapet, som skal behandles i et ekstraordinært styremøte 22. april, melder NRK.

– Den økonomiske utviklingen i foretaket har, på lik linje med de andre foretakene i Helse nord, gjennom året blitt stadig mer utfordrende, og vi har kun delvis klart å realisere de forventede tiltakseffektene, heter det blant annet i årsberetningen.

(©NTB)