Hold på hatten eller sett kryss i taket! Her er hele Helgeland 100 prosent enig

Enige: Bjørn Larsen, Sverre K. Andresen, John Arne Warholm og Trine Rimer er enige om at et nytt fengsel skal ligge i Mosjøen og at det skal være drevet i offentlig regi.Foto: Snorre P. Sjøvoll

Enige: Bjørn Larsen, Sverre K. Andresen, John Arne Warholm og Trine Rimer er enige om at et nytt fengsel skal ligge i Mosjøen og at det skal være drevet i offentlig regi.Foto: Snorre P. Sjøvoll

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ranaregionen Næringsforening: – I Mosjøen er det bare å stikke spaden i jorda.

DEL

Medlemmene i Næringsarena Helgeland er enige. Et nytt fengsel på Helgeland skal ligge i Mosjøen.

Fredag møttes lederne i de fire næringsforeningene på Helgeland i Mosjøen. Disse fire foreningene utgjør Helgeland Næringsforum. En rekke temaer ble diskutert på møtet, blant annet byggingen av et nytt fengsel i Mosjøen.

– Mosjøen fengsel har vært presenter i de fire næringsforeningene vi representerer og oppslutningen har vært stor og unison, alle er enige om at et nytt fengsel på Helgeland skal ligge i Mosjøen, sier John Arne Warholm i Brønnøysund Næringsforum til Helgelendingen.

– Og vi påpeker at vi ikke støtter opp om det private initiativet som nå har kommet på banen, understreker Trine Rimer i Rana Næringsforening.

Store utfordringer

Bjørn Larsen i Mosjøen Næringsforening påpeker at dagens fengsel er for lite i forhold til tilbudet innsatt bør få tilgang til.

– Dagens fengsel i Mosjøen har store utfordringer, blant annet når det gjelder arbeidstrening for de innsatte. Dagens arbeidsforhold er for dårlig og antall innsatte for lite til at tilbudet blir bra nok, sier Larsen.

Han peker på at man med flere innsatte vil få et bedre grunnlag for betydningsfull arbeidstrening.

– I dag har fengslet arbeidsoppdrag for Mosjøen Kulde- og Klimaservice, men med dagens størrelse og arbeidsforhold er de ikke en helt pålitelig leverandør. Et større fengsel med større forhold vil bli pålitelig.

Medlemmene i Næringsarena Helgeland går langt i å love at næringslivet på Helgeland vil bruke tjenestene et nytt fengsel kan levere.

– Vi kan ikke garantere noe helt hundre prosent, men jeg er bra sikker på at vi skal greie å tilby fengselet og de ansatte meningsfulle arbeidsoppgaver, sier Sverre K. Andresen fra Alstahaug Næringsforening.

Rus og psykiatri

Lederne for de fire næringsforeningene påpeker også på at det er mange fordeler med å bygge et nytt fengsel i Mosjøen.

– Nærhetsprinsippet har blitt et viktig moment innen kriminalomsorgen, derfor er det viktig med et fengsel på Helgeland. I Mosjøen kan et nytt fengsel også knyttes opp til et eksisterende fagmiljø innen rus og psykiatri, sier Rimer.

– Et fagmiljø som også vil bli styrket gjennom bygging av et nytt fengsel i nærheten, påpeker Bjørn Larsen.

– Et annet viktig moment her er at man allerede kan dette med å drive fengsel i Mosjøen, sier Warholm.

Andresen påpeker at en tomt allerede står klar og er regulert for formålet.

Regjeringen har vedtatt å leie soningsplasser i Nederland, men dette er en midlertidig løsning.

– Poenget er at i løpet av kort tid skal det fengselsvesenet og antall soningsplasser bygges opp i Norge. I Mosjøen er det bare å stikke spaden i jorda, sier Rimer.

Artikkeltags