Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter.

DEL

I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Konsekvensen er ifølge TØI at bilkjøring på landsbygden blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene, melder NRK.

– På bygden vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster 4–5 kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Forslaget går ut på at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og el-biler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygden.

– Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken