Vi har ingen andre veier enn sjøveien, derfor krever vi denne takstøkningen reversert

Av

Formannskapet i Træna har sendt følgende uttalelse til Nordland fylkeskommune ved samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen:

DEL

Leserbrev Takstøkning på fylkets ferjeruter

Folket på Træna har med vantro registrert Nordland Fylkeskommunes takstendring på ferger. For Træna sin del utgjør dette nærmere 40% prisøkning.

Denne prisøkningen gjennomfører Nordland Fylkeskommune uten noen form for forvarsling til publikum. Det kan være på sin plass å minne Fylkeskommunen på hva de skriver i sitt eget budsjett for 2020:

«Samferdsel er viktig for bosetning, verdiskapning og trivsel i Nordland. Vi vil fortsette utviklingen av et framtidsrettet samferdselstilbud. Infrastrukturen trenger en opprustning for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Det vil styrke distriktene og byene. Det er viktig at kollektivtransporten må tilpasses folkets behov.»

Dette er ord som bærer med seg svært gode intensjoner, dessverre kun intensjoner. Vi opplever de faktiske forhold i hverdagen som det motsatte.

La oss formulere fylkets egne ord slik de oppleves for oss som bor her ute i distriktet, i øykommunen Træna, hvor ferge og båt er vår eneste vei:

«Samferdsel er lite vesentlig for bosetting, verdiskaping og trivsel i Nordland. Vi ser ikke nødvendigheten av et framtidsrettet samferdselstilbud. Infrastrukturen trenger en opprustning for å gjøre hverdagen enklere for noen, for å bedre miljøet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Dette vil naturligvis ikke gjelde de mest utsatte kyststrøk lengst til havs. Med å kutte samferdselstilbud, samt å øke reisekostnader til de i distriktene håper vi å styrke fraflyttingen fra distriktene og tilflytting til byene. Det er ikke veldig viktig at kollektivtransporten må tilpasses folkets behov».

Vi vil gjerne skissere noen eksempler på konsekvensene for oss:

  • Rabattordningene virker ufullstendig da det ikke gis studentrabatt på ferga.
  • En familie på to voksne og tre barn må ut med over 2000 kr for én fergetur til fastlandet.
  • For reisende mellom Selvær og Husøy som benytter seg av lokalbåten har prisøkningen vært på 23%. Totalpris for dagpendlere blir 52.000, - i løpet av et år.
  • Fraktprisen som økes, fordyrer varer og tjenester som skal til og fra kommunen. For hver fraktleverandør kan dette dreie seg om en prisøkning på kr 200.000 pr år. Det er katastrofalt for næringslivet her ute, og helt uakseptabelt for oss som forbrukere.

Fylkeskommunen har fra 1.1.2020 valgt å se bort fra soneregulativet på fergetransport og dermed er takstsonen for Selvær endret fra sone 54 til 74 og for Husøy endret fra sone 51 til 71. Soneendringene medfører en prisøkning på 43 kr pr voksen pr tur. Dette oppleves som en straff for at vi bor her vi bor.

Per dags dato har vi et ikke-eksisterende hurtigbåttilbud på grunn av mange kanselleringer. Siste måned har vi hatt over 50 kanselleringer på hurtigbåt. Dette gjør at det er helt umulig for kommunens innbyggere å overholde avtaler vi har på fastlandet.

Vi kan ikke henvises til ferga når denne ikke korresponderer med videre transportmiddel fra Stokkvågen til Sandnessjøen, Mo i Rana og Bodø. Dermed finnes det ikke noen muligheter for oss å reise fra Træna kommune, dette er et uverdig tilbud!

Vi har i møte med fylkesråden for samferdsel og økonomi, samt samferdselssjef med administrasjon fått forhåpning om forbedringer. Å bo i en øykommune i dag oppleves som helt umulig!

Vi har ingen andre veier enn sjøveien, derfor krever vi denne takstøkningen reversert.


Marianne Olsen Sjøset,
Fungerende ordfører Træna kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken