Fergeprisene settes ned neste uke

28. januar settes fergeprisene ned til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent.

28. januar settes fergeprisene ned til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent.

DEL

Fergeprisene som ble økt 1. januar, skrus tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent fra 28. januar. Da settes det også et øvre tak på takstsonene i Nordland, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Etter at Nordland fylkeskommune økte fergetakstene fra årsskiftet, har det vært sterke reaksjoner fra kystbefolkningen.

– I tillegg har vi lagt et tak på takstsonene. Det betyr at takstene for de lengste takstsonene blir redusert, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Bentzen har stor forståelse for reaksjonene langs Nordlandskysten. Han registrerer at det etterlyses fortgang i å skru takstene tilbake.

– Tabellene med alle de ulike takstene er ferdig, men de testes nå i de ulike billetteringssystemene. Vi må sikre at dette blir korrekt ute hos billettørene, slik at våre reisende blir gitt rett pris, forklarer fylkesråden.

Samferdselsråden påpeker at mange faktorer har vært med og påvirket saken om fergetakster.

For å få samferdselsbudsjettet til å gå i hop, når man nå skrur fergetakstene tilbake, er en del av løsningen at man innfører egne sommertakster på fergene. Disse blir mellom 15 og 20 prosent høyere enn de vanlige takstene.

– Vi har 40 millioner kroner i merkostnader når vi setter inn ekstra materiell om sommeren, men ikke tilsvarende inntekter. Satt på spissen kan du si at vi sponser hver tyske bobilturist med store penger. En nasjonal, statlig turistskatt ville kunne løst denne utfordringen. Dette må være en del av vurderingene når vi tar dette i nye diskusjoner med Regjeringen og Stortinget, argumenterer Bentzen.

Samferdselsråd Bentzen er glad for at det nå er funnet en løsning som gir kystfolket tilfredsstillende vilkår for å bo og drive næring, også på steder der man er avhengig av ferger.

Artikkeltags