Onsdag skal fylkestinget behandle to saker som vil være viktig for beboere på Helgeland. Den ene er sak 143/2017 – Framtidig ferje – og hurtigbåttilbud i Nordland og den andre saken er 147/2017 – Høring – Planprogram nytt Helgelandssykehus 2025.

Tidligere denne uka ble det klart at det foreligger et forslag om at fylkestinget snur på enkelte områder i ferjesaken. Dette skal representantene diskutere over og stemme over onsdag.

Når denne saken er klar vil saken om planprogrammet for nytt sykehus på Helgeland tas opp til vurdering. Dette er en høringsuttalelse fra fylket og vi vil oppdatere deg fortløpende på det som skjer i begge sakene.

Allan Ellingsen (Frp) går først ut og kritiserer fylkesråd for samferdsel for at han har gått ut i media om saken, før den er tatt opp i fylkestinget. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) svarer på vegne av rådet og sier han ikke ser noen problemer med det Eggesvik har sagt til media.

Kritikk fra opposisjon

– La oss få et båt og ferjetilbud på Nordland som styrker fylket og ikke svekker det, sier Bente Anita Solås (H), og henviser til at fylket har snudd etter kritikken fra folk.

Hagland (Ap) spør om det ikke er riktig å høre på folk?

– Jo, svarer Solås. Det er kvalitet i prosess som er viktig. Dette skulle vært gjort på forhånd. Det er derfor vi kritiserer prosessen, sier hun

May Valle (V) er også kritisk til snuoperasjonen fra fylket.

– Hele prosessen er for dårlig gjennomarbeidet. Derfor støtter jeg Solås i hennes kritikk, sier hun.

Hanne Wika (Ap) sier dette er den største saken fylket skal ta for seg på mange år.

– Det viser engasjementet som er rundt saken. Vi skal styrke samferdselskartet og fra kyst til marked på Helgeland er et godt eksempel på dette. Vårt nye kart vil gjøre det lettere å komme seg inn til regionsentrene og på den måten binde regionen bedre sammen. På Helgeland har det vært stort engasjement og vi foreslår nå at Stokkvågen brukes som anløpssted både for Helgelandspendelen og NEX1, men noen vil også miste sitt tilbud. Vi må gå inn i en dialog for å se hva som kan gjøres, sier hun.

Skotum fra Rødt ber Ap skifte sitt motto.

– Dere burde bytte fra alle skal med til alle skal med, uten dem som bor på steder der det ikke bor så mange, sier han.

Wika er uenig i dette.

Et sirkus

Allan Ellingsen (Frp): – Man gjør nå den største sentraliseringsprosessen som noen gang er gjort i Nordland. Fylkesrådet sier de må i dialog med kommunene for å se på løsninger, men på hvilken måte? Er det kommunen som skal drifte ferjerutene, spør han.

– Jeg må bare gjenta meg. Vi skal i en dialog med kommunene for å finne ut hva som er best. Jeg er sikker på at vi finner en løsning, svarer Wika.

Daniel Bjarmann-Simonsen (H): Forleden så jeg en barndomsvenn i øynene. Han var fortvilet for at han ikke lenger kommer seg til sin barndoms øy. Denne saken handler ikke om oss og hva vi diskuterer, dette politiske sirkuset betyr ingen ting. Vi er av og for folk. Ekte mennesker og familier. I dag kjenner jeg på følelsen av å ikke være nok. Det gjør vondt. Livet til folk er blitt tall på et regneark og da har vi mistet forståelsen. Vi skylder folk en forklaring på hvorfor vi ikke har snudd hver stein på å finne ut hva som er rett, for folket. Jeg skulle ønske at vi måtte se alle i øynene nå som fylkesordfører snart skal klubbe det som gjør at folk, mange steder, må sette kroken på døra, sa han.

- Jeg har aldri opplevd, på ti år, en sak som er så dårlig utredet som dette. Posisjonen gjør bare masse krumspring der det ikke kommer noen resultater. At Sp lar seg knyte til masta og være med på dette er for meg uforståelig, sier Richard Dagsvik (Frp).

Budsjett for russ?

Beate Bø Nilsen (H): - Vi ser at det er mange feil i denne prosessen. Høyre mener den er mangelfull og kritikkverdig, ikke minst. Målet er utydelig og konsekvensene er ikke tilstrekkelig belyst. Derfor kan vi ikke være med på dette. Jeg har aldri opplevd en så massiv henvendelse om feil i saken. Det gjør at jeg får vondt i magen. Før saken kom til tinget opplever vi at posisjonen presenterer enkelte ruter som en vinnersak, men en firedobling av prisen for folk flest er ikke en vinnersak. Dette minner meg om et budsjett russen har satt opp, sier Nilsen.

Skjæran (Ap): -  Ruta du snakker om koster meg bekjent 63 kroner og dette er bllligere enn å ta bussen rundt. Denne økes til 200 kroner og meg bekjent er dette nærmere en tredobling og ikke en firedobling, sier han.

Nilsen svarer med at hun ikke vil gå inn i en polemikk med Skjæran da hun har for stor respekt for dem dette gjelder.

- Hvis posisjonen vedtar dette samferdselskartet blir folk i Nordland utsatt for den største forbrytelsen noen sinne, sier Skogsholm (H).

Svein Eggesvik (Sp): Det er naturlig at folk er opptatt av det vi har presentert. Jeg mener vi ser framover med vårt forslag med at vi når alle ytre ender av fylket. Vi knytter fylket sammen på en fin måte. Vi har fått mange reaksjoner og jeg har snakket med folk som mister mye av tilbudet sitt. Vi skal på en måte ivareta også deres ønsker og vi er opptatt av å finne løsninger. Vi har klare prioriteringer og vi greier ikke å blidgjøre alle, sier han.

Kjell Sahl (H): - Mange folk i Nordland er i tvil om de kan fortsette å bo i sine hjem. Senterpartiet sitter i fylkesrådet og legger ned kysten i Nordland. Eg e overgjett! Nå satser dere på bybusser i Bodø og Mo i Rana, men bybussen på kysten fjerner dere. Jeg greier bare ikke å forstå logikken. Høyre har fått skylda for nedtrekket i kommunene, men vil samtidig minne posisjonen om at å tisse i buksa vinterstid gjør det varmt en liten stund, men så blir det fryktelig kaldt, sier Sahl.

Et steg tilbake

Dagsvik (Frp) mener posisjonen på fylket bør ta et steg tilbake, finne ut hvilke andre ting man kan spare penger på og på den måten få en ryddigere prosess.

- Folk er fortvilet og forbannet. Beslutningsgrunnlaget er så dårlig at vi ikke kan godta dette. Det eneste riktige er at posisjonen prøver igjen og tar bedre tid. Kysten står i brann. Legg til rette for å skape ny verdiskapning og la oss starte dette med å få de riktige ting på plass før vi går videre, sier Marius Hansen (H).

Ingeborg Steinholt (R): - Hvordan skal vi forholde oss til dette dere holder på med og skal vedtaket i dag være bindene? Noen steder får man ikke anløp, men nå åpner dere for dialog. Det jeg ikke forstår er hvordan dere kan være så vinglete, sier hun.

Marius Meisfjord Jøsevold (Sv): - Med Høyre i regjering har man brukt penger som aldri før, penger man egentlig ikke har. Opposisjonen står her og kritisererer oss, men ingen kommer til å si at kartet må være slik det er per i dag. De vet at det må kuttes, men det er lett for dem å bare skyve ansvaret over på oss. Å ta ansvar har sin pris og vi står for det vi gjør og jeg stusser over at Høyre og Frp går så hardt ut som de gjør, sier han.

- Snakke folk over fjorden

May Valle (V):  - Forslaget som foreligger bryter med vanlig saksgang. Det er ikke en god nok prosess og flere opplysninger er feil. Det er også så mye som er endret underveis, nye forslag har kommet de siste dagene,  og det viser at saken ikke har vært ferdig behandlet. Dette har blitt spontanbehandlet på fylket og jeg lurer på om vi hadde holdt på et par dager så hadde det sikkert kommet flere endringer, ja kanskje til og med en utsettelse, sier hun.

Allan Ellingsen (Frp): Dette er et overgrep mot folk og næringsliv på kysten. Dere har holdt på i 30 måneder og det er kommet fram at folk på kysten ikke stoler på det dere legger som grunnlag. Jeg har en liste her som viser at det er store feil, og da lurer jeg på hva annet som er feil. Arve Knutsen (Krf) sier de nå skal ha i gang en dialog med de stedene der man skal bestemme at det ikke skal være anløp. Han skal altså snakke folk over fjorden. Halleluja, sa Ellingsen.

Fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap) ber representantene besinne seg i sine innlegg.

Tomas Norvoll (Ap): Vi går gjennom samferdsel som vi gjør med andre sektorer. Men det er også et behov for å fornye og forbedre. Det dreier seg om bedre fartøy og å rydde opp en del arvesynd. Så registrerer jeg at fylkestinget legger opp til endringer. Vi har også registrert at vårt forslag til løsning ikke ble godt tatt i mot og vi har ingen problemer med å godta dette.  Vi skal tilpasse kartet slik at alle får det på best mulig måte, sier fylkesrådslederen.

Invitert til diskusjon

Monika Sande (Sp): - Denne saken smerter oss og jeg synes det er særskilt trasig for de som får et dårligere tilbud, men fylket har mindre penger og det må vi forholde oss til, så vondt det enn kan være. Mange vil at saken skal utsettes, men det blir å forsvare et overforbruk og stiller vi oss i en posisjon der vi går i minus minsker vi vårt eget handlingsrom og gjør jobben vanskeligere. Vi håper å komme fram til løsninger og jeg oppfatter at kommunene skal være med i en dialog, men jeg oppfatter ikke at de skal være med å betale for et bedre tilbud, sier hun.

Bjørnar Skjæran (Ap): - Det skjer en utvikling i Nordland som krever at vi følger opp og det er på tid med modernisering.Det legges til rette for en flåtefornyelse, men tiden der vi bare kan legge på mer og mer penger er over. Derfor er det et åpenbart behov for at de investreringene vi gjør varer i mange år. Vi har fått et nedtrekk i fylket og det må vi forholde oss til. Vi har invitert til diskusjon, men det har opposisjonen glatt unngått, men vi klarer nå å styrke flere områder. Vi må kutte, men vi kutter der det bor minst folk og posisjonen er klar for å ta det ansvaret som ligger på oss, sier Skjæran.

Allan Ellingsen (FrP) : Fylket øker sentraladministrasjonen rundt seg selv, og da forstår ikke folk flest hvorfor de må bli rammet av kutt. Vi må skape tillit til folket og det gjør vi bare ved å utsette saken, sier Ellingsen.

Så var det duket for avstemming. Høyre og Frp hadde lagt fram sitt eget forslag, men med 14 stemmer holdt ikke dette og forslaget ble nedstemt.

Komite for samferdsel på fylket hadde utarbeidet forslaget som fylkesrådet fremmet. Dette ble vedtatt mot 19 stemmer.

Dette er vedtaket:

3. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre dette med følgende endringer:

  1. Det gis helårstilbud i Nex2 Svolvær – Bodø – Svolvær med ankomst Bodø som skissert i saken. Det etableres en tur midt på dagen Bodø – Skutvik – Bodø i korrespondanse med ferja Skutvik – Skrova – Svolvær i 3 mnd. om sommeren. Det gis et lørdagstilbud i 3 mnd. om sommeren. I vinterperioden (9 mnd.) kjøres det 2 t/r Bodø - Helnessund på dagtid, hvorav fredag er den ene. Hurtigbåttakstene til Skrova og Svolvær fastsettes etter utkjørt distanse.
  2. Helgelandspendelen anløper Stokkvågen i tillegg til anløpsstedene som omtalt i saken. Dette delfinansieres ved at Nex1 anløper Stokkvågen i stedet for Onøy. Avgangstidene fra Sandnessjøen og Bodø blir om lag som skissert i saken.
  3. Fylkestinget ber fylkesrådet raskt gå i aktiv dialog med kommunene for å bidra til at kommunen kan organisere nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. for de fastboende på veiløse steder som mister rutetilbudet. Tilbudet som etableres vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. Dette omfatter også Sauren, som får et tilbud for persontransport med hurtigbåtruta Rørøy - Brønnøysund. Behovet for enkelte transporter av kjøretøyer skal vurderes i dialog med kommunen. Det beskrevne tilbudet til Aldra og eventuelle utfordringer knyttet til arbeidsreiser drøftes i dialog med kommunen.
  4. For noen ferjestrekninger legges det opp til noe redusert åpningstid. Fylkestinget ber fylkesrådet føre en dialog med kommunene om den endelige løsningen og om alternative ruteendringer som kan gi samme økonomiske effekt.
  5. Fylkestinget legger til grunn at det etableres en god rabattordning/ periodekort for pendlere på ruta Kjeldebotn – Evenes.
  6. Fylkestinget ber fylkesrådet opprettholde Selsøyvik og Gjerøy som anløpssteder for Nex1. Nordværnes nedlegges.