Levang fergekai på Fv. 17 i Leirfjord trenger en opprusting. Fra Levang går fergesambandet Levang-Nesna.

– Nå skal vi utvide dagens fergekaibru, som er for smal og skaper problemer ved på- og avkjøring. Vi skal også bygge om oppstillingsplassen, slik at det blir bedre plass og oversikt. Det blir dessuten arbeider med å utbedre fundamentene på kaia, sier byggeleder Lars Lemika i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Arbeidene startet på nyåret og vil pågå til slutten av 2021.

Innstillinger og færre avganger

Fergesambandet Levang-Nesna vil for det meste være upåvirket av anleggsaktiviteten, men det er planlagt to perioder med reduserte avganger og innstillinger.

– Dette kommer vi dessverre ikke utenom, ut fra arbeidene som skal gjøres, sier Lemika.

Fergesambandet vil derfor ha redusert trafikk i uke 8 og uke 10. I uke 9, når skolene har vinterferie, er sambandet innstilt. Det jobbes for å finne alternativ rute Nesna–Sandnessjøen den uka.

Neste periode er planlagt til juni 2021. Det kommer mer informasjon om dette senere.

Sperret av

Hele dagens parkeringsplass er sperret av i forbindelse med anleggsarbeidene. Det er i stedet etablert en midlertidig parkeringsplass til bruk i byggeperioden, utenfor venterommet.

Arbeidstida er i utgangspunktet klokken 0700-1930, alle dager unntatt søndag.

– De som bruker fergeleiet vil oppleve litt trangere forhold enn tidligere. Følg skiltingen og vær oppmerksom på anleggsaktiviteten på og ved kaia, sier Lemika.

I økonomiplanen til Nordland fylkeskommune er det satt av 40 millioner kroner til prosjektet. Det er Implenia Norge som utfører arbeidene på vegne av Nordland fylkeskommune. Kontrakten med entreprenøren er på vel 24 millioner kroner.