Tiltakene som er innført på Østlandet og i Vestland vil trolig ikke hjelpe stort på å forsinke den nye varianten, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Årsaken er at omikronvarianten trolig er mer smittsom, slik at også vaksinerte blir smittet, skriver Aftenposten.

FHI oppgir to hovedgrunner for tiltakene: Forsinke etableringen av omikron og bremse smitten i regionen generelt.

Men selv svært inngripende tiltak vil trolig ha en relativt begrenset forsinkende effekt mot omikron, skriver FHI i sine anbefalinger.

– Erfaringene fra introduksjon av alfa- og delta-varianten tyder på at det vil være relativt begrenset forsinkende effekt av selv svært inngripende tiltak når det gjelder å forsinke fremvekst av ny mer smittsom variant, men effekt vil avhenge av egenskapene til den nye varianten, heter det i anbefalingen.

(©NTB)