Hun sto i kassekø i matbutikken, Stålkams nestleder Trine Lise Michalsen, da e-posten fra Rana Blad tikket inn på mobilen. Klubben får 100.000 kroner av potten på 300.000 kroner som Rana Blad i år deler ut til lokale lag og foreninger.

Pengene skal brukes til å finansiere innkjøp av en ATV som skal brukes i arbeidet med Blåvegen-løypa.

Tar ressurser

– Normalt venter jeg med å åpne sånt til jeg kommer heim, men denne e-posten måtte jeg bare se. Du verden så glad jeg ble da jeg så hva det gjaldt og hvor mye vi får. Og det rett før 17. mai. Det er utrolig viktige penger for oss. Jeg tror ikke folk forstår hvor mye ressurser vi legger i å holde traseen i orden, og det både sommer og vinter, sier en takknemlig Michalsen.

I år hadde løpet for første gang målgang i Klokkerhagen, som et ledd i utviklingen av løpet. Dermed ble løpet også noen kilometer lengre enn før – og med ditto mer arbeid for arrangørene.

– Frivillige fra idrettslaget jobber med den 50 km lange løypetraseen både sommer og vinter. Det er behov for å rydde skog og kjøre ut materialer til bruene som må repareres og byttes ut. Bæring av utstyr og materialer er et krevende stykke arbeid sommerstid. Ved løypepreparering kjører vi i dag med en relativt tung sporsetter. En ATV har bedre styreegenskaper til dette enn en snøskuter. Den kan brukes året rundt til service og vedlikehold av løypetraseen, het det i søknaden som laget sendte.

I dagene før rennet og på selve løpsdagen er det mye utstyr som skal fraktes til og fra startområdet, samt seks matstasjoner langs løypa. Med belter på kjøretøyet vil arrangøren få en helårsmaskin som vil være til stor nytte i det viktige arbeidet som gjøres.

– I tillegg til den frivillige innsatsen som legges ned har Stålkameratene utgifter på om lag 60.000 kroner til tråkkemaskin og sportslegging av løypa i dagene før løpet. Mange tror at det er Rana kommune som tar regninga for prepareringen. Saken er at vi må leie inn folk og utstyr fra kommunen dagene før selve løpet, poengterer Michalsen.

Startet i 1978

Arbeidet med løypene fra Umbukta til Mofjellstua ble startet av frivillige Stålkamerater så tidlig som sommeren 1978. Nå jobbes det altså for å gjøre løpet enda mer attraktivt slik at det på sikt også kan få et mer internasjonalt tilsnitt, ikke minst når flyplassen står klar.

– Dette bidrar til at Ranas befolkning får tilgang til å nyte perfekte løyper til langt utover våren. Tilbakemeldingene fra fornøyde deltakere etter årets renn var strålende og gir oss motivasjon til å fortsette dette viktige arbeidet. Dette er et tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet for alle. Vi håper at Rana kommune ser verdien av og vil bidra økonomisk til å støtte dette folkehelsetiltaket, sier Trine Lise Michalsen.

Mediekonsernet Amedia og Sparebankstiftelsen DNB, som eier Rana Blad og en rekke andre lokalaviser over hele landet, har siden 2021 delt ut stipender for å styrke det frivillige arbeidet.

I år som i fjor deles det ut til sammen 25 millioner kroner. Av dette har Rana Blad fordelt 300.000 kroner til ulike tiltak i distriktet.