Fikk sju forslag til navn på ny vei på Hammern – Petrozavodsk må vente på «sin»