Kraftsmurt resultat i Rødøy - etatssjefene får ros

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmann Kitt Grønningsæter gir etatssjefene ros for god budsjettdisiplin.