Tabben satte soldatene i livsfare: - Det gikk ikke etter planen

Soldater benyttet Statnetts høyspentmast i Varangerbotn som «opphengspunkt» for å bedre antenneforholdene for radioene som Forsvaret benytter. I verste fall kunne liv gått tapt.