Fire år etter togavsporingen har CargoNet og Bane NOR ennå ikke kommet til enighet