Fire dager før helseministeren avgjorde framtidas sykehusstruktur på Helgeland, møtte ledelsen i Helse Nord representanter for 12 kommuner sør for Korgfjellet

Det finnes ikke referat fra møtet. Det var heller ingen representant fra Helgelandssykehuset til stede på møtet.