– Vi hadde fire bofellesskap ute på anbud i 2022, rettet mot gruppa bostedsløse, Miljøterapeutisk område og noen andre grupper. Det viste seg at prisen ble for høy med tanke på at selvkostprinsippet skal ligge til grunn for den leieprisen som målgruppa skal betjene. Da ble disse prosjektene stoppet og beløpet som var satt av til formålet ble tatt ut av 2022-budsjettet. Det ble i stedet bestemt at vi skulle bruke 2023 til å planlegge og se på alternative løsninger, forklarer kommunaldirektør for Helse og omsorg i Rana kommune, Sissel Karin Andersen og legger til:

– Dette henger sammen med at det skal jobbes ut en strategi for hele helse- og omsorgsomådet.

– Behovet er større

Hun begynte i jobben i fjor høst. Det gikk ikke mange ukene før meldingene om at stort antall bostedsløse utgjør et problem, begynte å tikke inn til kommunaldirektøren.

– Vi laget en midlertidig styringsgruppe bestående av de fire kommunaldirektørene for oppvekst og kultur, stab og støtte, helse og omsorg samt teknisk. Sammen ser vi på kortsiktige og langsiktige løsninger for flere grupper med behov for bolig og kommunale tjenester, forklarer Sissel Karin Andersen.

Så øker antallet bostedsløse i Rana kommune. I tillegg til å legge planer og strategier, må det handles.

– I kommunen gikk vi sammen for å se på mulige løsninger, forklarer kommunaldirektør Sissel Karin Andersen og daglig leder i Rana Byggdrift KF, Evy Andreassen.

Et av prosjektene som ble stoppet etter at anbudsrunden viste at prislappen ville bli for dyr, var bygging av fire småhus i Langneset, som Rana Blad presenterte planene til i fjor. Nå blir denne tomta likevel en løsning for bostedsløse, om enn midlertidig.

– Nå har vi funnet et kortsiktig akuttilbud der det settes opp fire modulbygg. Området rundt er beplantet og gjort fint, forklarer kommunaldirektør Andersen og legger til:

– Vi er klar over at dette er en liten dråpe i forhold til behovet, men vi er veldig glade for å ha det på plass.

– Noe må gjøres

Modulbyggene består av vindfang, sove/oppholdsrom, en liten kjøkkenkrok, dusj og toalett. Rana kommune leier modulbyggene. Prislappen inkludert opparbeidelse av utearealet er 1,2 million kroner. Beløpet er foreslått regulert inn i kommunens budsjett for inneværende år.

– Vi må ha midlene klare mens det arbeides med boligstrategien, forklarer Sissel Karin Andersen.

Kommunestyret vedtok å legge inn ei ramme for 2024 og de påfølgende to årene, på 200 millioner kroner, da budsjettposten avsatt til bofellesskap i 2022, ble tatt ut. Det er flere grupper som har behov for bolig og kommunale tjenester. Midlene er en erkjennelse av at noe må gjøres på helse- og omsorgsområdet, men at det ikke er besluttet hva ennå.

Boligstrategi 2022 – 2025 for Rana kommune skal bidra til å følge opp nasjonal strategi for den boligpolitikken.

– Nå jobber vi med en strategi for helse- og omsorg. Denne skal sees i sammenheng med boligstrategien, men vi kan ikke vente på at dette skal foreligge, når det er behov for kortsiktige tiltak, presiserer Sissel Karin Andersen.

For å finne løsninger på kort sikt er Rana Byggdrift KF med Evy Andreassen som daglig leder, i dialog med private utleiere, og med Nav som leier boliger av private.

– Det er viktig å huske på at folk som står uten et sted å bo, ikke er en ensartet gruppe. Det er mange grunner til at folk står uten tak over hodet, sier Evy Andreassen.

Les også

May-Britt (45) levde et tilsynelatende vanlig familieliv da alt raknet. Plutselig sto hun, barna og to katter på gata, uten noe. – Natta før vi fikk nødbolig, bodde vi ute. Jeg husker det sykt godt

– Vegger og tak er ikke nok

Modulbyggene i Langneset vil gi husrom til fire personer. Det boligtjenesten i Rana kommune som, ut fra søkerne som står på venteliste, skal finne hvem som får flytte inn.

– Vi er opptatt av å finne fram til de som evner å bo og ha det bra det bra her, også som gruppe. Men vegger og tak er ikke nok. Det trengs tilhørende tjenester basert på hva den enkelte trenger, og hva som er mulig å få. De har samme rettigheter og plikter som alle andre, og det må gjøres individuelle vurderinger av tjenestebehovet, opplyser Andersen.

Rana Blad har rettet søkelyset på et stadig mer presset eiendomsmarked i Rana, med særlig vekt på situasjonen for gruppene som allerede opplever å stå bakerst i boligkøen. Opprettelsen av det akutte botilbudet, bekrefter alvoret som ikke minst brukerne gir uttrykk for i reportasjene.

– Det er flott at Rana Blad har satt dette på dagsorden. Det er viktig å se at vi har innbyggere som lever og bor mer utfordrende enn den store mengden. Dette er en del av menneskene som Rana kommune yter tjenester til, kommenterer Sissel Karin Andersen.

Les også:

Les også

Simen bor i nødbolig: – Nav betaler 24.000 kroner i måneden. Det er kaldt og trekkfullt, men jeg er ikke negativ. Jeg har fått en plass

Les også

Lena Myrheim har gått fra rusavhengig og bostedsløs nederst på rangstien til politiker med makt og innflytelse: – Jeg er aldri redd for å si fra på vegne av andre

Les også

I denne campingvogna bor Remi (52). Han er en av de hjemløse i Mo i Rana

Bildeserie

SE BILDENE: Dette mener ranværingene om at de svakeste rykker stadig lenger bak i boligkøen: – Hårreisende, sier Kristoffer Andre (32)