Fire russere er varetektsfengslet i Nordland etter å ha blitt stoppet i kontroll i Mosjøen 11. oktober. De skal ha fotografert et objekt underlagt fotoforbud.

Det dreier seg om tre menn og en kvinne. De fire har forklart at de er turister, opplyser politiet i Nordland.

Under ransakelse fant politiet en god del fotoutstyr og et relativt omfattende bildemateriale.

De fire ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag 13. oktober.

Etterforskningen har vist at de fire har kommet kjørende til Norge via Finland. Så langt er det ikke påvist noen sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark. Politiet har heller ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater.

Videre etterforskningsskritt vil blant annet være å gjennomgå det omfattende bildematerialet som er funnet. I den hensikt å avdekke eventuell ulovlig fotografering av skjermingsverdige objekter, skriver politiet i en pressemelding.

De fire er avhørt og de fremholder at de er turister på besøk i Norge.

De fire er siktet etter lov om informasjon §6 første ledd, jf. §3 annet ledd:

For å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter

Av hensyn til sakens karakter ønsker ikke politiet i Nordland å gå nærmere inn på saken, men vil i løpet uken komme med en statusoppdatering om hvor man er i etterforskningen.