Utrykningspolitiet har gjennomført adferdskontroll i Vika i Rana. Der fikk fire førere forenklet forelegg for mobilbruk og tre personer ble ilagt bilbeltegebyr.