Firma fra Egersund skal sluttføre tunnelprosjektet gjennom Liatinden. - Vi satser på å leie inn mindre, lokale firmaer til å hjelpe oss