Fjellreven er en av våre mest sjeldne arter - nå starter nytt prosjekt for å berge den

TRUET: Fjellreven er en av våre mest sjeldne dyrearter. Foto: Morgan Frelsøy

TRUET: Fjellreven er en av våre mest sjeldne dyrearter. Foto: Morgan Frelsøy

Artikkelen er over 2 år gammel

Prosjektet Felles Fjellrev II inviterer til informasjonsmøte på samfunnshuset mandag.

DEL

Bevaringsprosjektet for fjellrev i Norge og Sverige, Felles Fjellrev II, arrangerer mandag informasjonskveld på Mo samfunnshus. Bakgrunnen for møtene er at flere kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag har blitt med som lokale samarbeidspartnere i prosjektet.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til kommunene i form av en kveld hvor det informeres om fjellreven og om tiltak som gjennomføres lokalt for å ivareta fjellreven, sier Thomas Rohde, prosjektleder i Kompetansefellesskapet Naturporten, i en pressemelding.

Fjellreven er, og har vært, en av våre mest sjeldne og utrydningstruede dyrearter. Gjennom prosjektet Felles Fjellrev II samarbeider Norge og Sverige for å hjelpe arten til å overleve i landenes felles fjellkjede.

Målet med prosjektet er i første omgang å øke antall fjellrev, samtidig som det jobbes for at fjellreven skal spre seg til nye fjellområder, slik at arten blir levedyktig på lang sikt.

– Vi har også et undervisningsopplegg for barneskoler hvor det legges vekt på å informere barn og unge om fjellrev og fjelløkologi, sier Rohde.

Norsk institutt for naturforskning, Statens Naturoppsyn og World Wide Wildlife Norge skal også informere på møtet.

Se video av fjellrev i Junkeren:

    Artikkeltags