Det er en gjenganger hver vår at det kommer klager på veistandard, særlig på grusveier. En slik grusvei er det blant andre fra fergeleiet på Tomma til Alsøya. Det er kommet to klager på denne veien til Nesna kommune.

– Den kommunale veien (...) har mange store hull som gjør det svært vanskelig å komme fram uten å skade kjøretøyet, skriver Rebekka Bruin Ødegaarde og Kim-Petter Nilsen som er fastboende i området.

De skriver videre at de har fått inntrykk av at det mangler en effektiv plan for vedlikehold, og viser til at det virker som veien kun blir reparert når fastboende har tatt kontakt. De skriver at veien har behov for en grundig utredning og ber om en plan for hvordan veien kan få tilfredsstillende standard. De har forståelse for at kostnadene med å legge asfalt er høye, og krever ikke det.

Heidi Rishaug skriver i en e-post til kommunen at «dere må snarest utbedre veien til Alsøy. Denne er overhodet ikke kjørbar. Svære hull hele veien. Aldri opplevd maken.»

Teknisk sjef i Nesna kommune, Thomas Meisfjord, sier at de per nå ikke har budsjett til å få gjort noe med denne eller andre veier.

– Saken ligger på bordet mitt og vi prøver å finne midler, sier Meisfjord.

– Det er generelt mye klager på veiene etter vinteren, men det er knappe tider. Vi må bruke tid på å finne penger slik at vi kan gjøre noe akutt. Det vil nok bli gjort noe, men vi vet ikke når. Vinteren tok hardt på og den tok mye av de variable kostnadene, sier han.