I et brev, sendt ut i mai, kommer det fram at flere kommuner i fylket har sendt sensitive personopplysninger til Statsforvalteren i Nordland ukryptert.

– De siste to ukene har Statsforvalteren i Nordland mottatt sensitive personopplysninger av ulik alvorlighetsgrad på vanlig e-post fra flere kommuner, skriver Statsforvalteren i Nordland i brevet til kommunene.

– To av epostadressene som har vært brukt er sfnopost@statsforvalteren.no og sfnoberedskap@statsforvalteren.no. Det understrekes her at ingen av e-postadressene er godkjent til slik forsendelse. Vi minner samtidig om at beredskapseposten kun skal benyttes ved henvendelser knyttet til krisehåndtering, heter det videre.

Statsforvalteren ber kommunene gjennomgå rutinene for deling av personopplysninger internt og eksternt.

– Avvik av alvorlig karakter må følges opp og meldes inn til Datatilsynet, skriver Statsforvalteren i Nordland videre i brevet.