Flere kommuner på Helgeland hadde ingen oppdatert smittevernplan på plass før krisen – noen planer er 16 år gamle