Flere tilfeller av ungdom som møtes for å slåss: – Mange av sakene har ikke en konflikt i bunn, det er selve volden som er motivasjonen