Postbud ble tatt av masser med is og vann: – Redning av bilen er gitt opp

Da Beiarelva flommet over ble postbudet og bilen tatt av masser med is og vann.