Flytting av Bodø Lufthavn 900 meter mot sør vil koste samfunnet minst

nye Bodø - planer for flyttingen av flyplassen. Illustrasjon: Bodø kommune

nye Bodø - planer for flyttingen av flyplassen. Illustrasjon: Bodø kommune Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dette alternativet blir billigst i lengden.

DEL

Flytting av Bodø Lufthavn 900 meter mot sør vil i en periode på 50 år koste samfunnet minst.

Det slår en rapport fra Asplan Viak fast. De har utredet to alternativer i forbindelse prosjektet Ny by - ny flyplass. Det skriver Avisa Nordland.

Alternativene er parallellforskyving av rullebanen 80 meter mot sør og en flytting av hele lufthavna 900 meter mot sør. Det første alternativet vil altså koste samfunnet mest i form av kroner.

Ikke frigjort

Bodø kommune har rapporten som er datert 31. august. De har ikke frigjort den ennå

Men torsdag presenterte NRK Nordland rapporten i sin helhet.

Totalkostnadene for flytting av lufthavna, inkludert opprydding på flyplassområdet, kommer på 10,6 milliarder kroner. Tallet inkluderer infrastruktur og bygging av boliger og bygg på området hvor lufthavna nå ligger.

Dersom man kun parallellforskyver rullebanen og bygger ut sørsiden av Bodøhalvøya til boliger og næring, vil det på lang sikt koste samfunnet 11,2 milliarder kroner.

Men alternativet vil ikke bare koste i kroner og øre. Hele boligområdet på sørsiden av halvøya vil havne i såkalt gul sone for flystøy. Kommunen kan tillate boligområde i sonen, men rapporten slår fast at erfaringsmessig vil det bli vanskelig å oppfylle kravene for delen som ligger mot rød sone.

Støy

- Det bør vurderes hvor vidt det er riktig å planlegge så store boligområder i en støybelastet sone, står det i rapporten.

Dette alternativet vil gi plass til 4.700 bolliger.

Flytting av hele lufthavna vil gi plass til 12.500 boliger innrammet med grønne korridorer. Alternativet gir også en rekke fordeler som muligheter til utbygging av havn og offshorevirksomhet på vestsiden av Bodøhalvøya.

Det vil også gi ei kompakt byutvikling.

- Det er innenfor dette området at den smartte byen utvikles, slår rapporten fast.

Regjeringen

Det er regjeringen som har bedt Avinor om å utarbeide analysen. I forbindelse med dette har Bodø kommune bedt Asplan Viak om å utarbeide alternativene for byutvikling. Alternativene skal danne grunnlaget for Avinors samfunnsøkonomiske analyse.

Artikkeltags