Den nye flyplassen vil bli innenfor god rekkevidde for 65.000 mennesker. Den er ingen trussel mot noen. Den gir bare muligheter for Helgeland

Erik Wulfsberg (t.v.), Aino Olaisen og Henrik Johansen og 28 bedrifter står bak leserbrevet. Foto: Øyvind Bratt

Erik Wulfsberg (t.v.), Aino Olaisen og Henrik Johansen og 28 bedrifter står bak leserbrevet. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREVTil Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Kopi til Nord-Norge-benken på Stortinget

I juni skal Stortinget beslutte Nasjonal transportplan.  Vi representerer en rekke hjørnesteinsbedrifter og nyskapende næringsliv på Helgeland: Fra sjømatnæringen i Træna, Lurøy, Rødøy og Nesna til treforedling i Hemnes og Hattfjelldal. Fra grønn industri i verdensklasse i Mo i Rana til reiselivsbedrifter fra kyst til fjell. Bedriftene som står bak dette brevet omsetter årlig for om lag 15 milliarder kroner. Vi utgjør den største eksportregionen i Nord-Norge.

Som næringslivsledere har vi engasjert oss for at også vår region skal få tilgang til de mulighetene en stor flyplass vil gi.  Derfor jubler vi for at regjeringen vil sette av 1,47 statlige milliarder til bygging av ny lufthavn. Vi er takknemlige for at flertallspartiene på Stortinget (H, Frp, Krf og V) «legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og næringslivet kan gi oppstart raskest mulig».  Vi vil takke statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vi vil også berømme den forrige regjeringen som i 2013 besluttet planlegging med sikte på investering i stor flyplass.

I mer enn 20 år er det jobbet med å realisere en stor lufthavn på Helgeland. 17 ulike lokaliteter er blitt vurdert, og forkastet som uegnet av myndighetene. Den 18. lokaliteten har vist seg godt egnet til formålet. 

LES MER (+): De omsetter for 15 milliarder - nå gir de klar beskjed til Stortinget om behovet for ny stor flyplass

Fylkestinget i Nordland har tre ganger og med bredt flertall, vedtatt støtte til realisering av stor lufthavn ved Mo i Rana raskest mulig.  Vi er allerede på overtid i forhold til realisering.

Næringslivet i vår region ser derfor med glede fram til at Stortinget gir grønt lys slik at vi kan komme i gang med byggingen.

For oss som næringslivsledere handler etableringen av stor flyplass om fremtidig vekstkraft og muligheter for å konkurrere på lik linje med andre aktører i våre sektorer, nasjonalt og internasjonalt.

Selv om Norge fortsatt vil ha glede av olje- og gassektoren fremover, legges nå grunnlaget for neste tidsalder for norsk næringsliv. I den konkurransen stiller både Helgeland og resten av Nord-Norge sterkt – med de riktige rammebetingelsene. Vi har tilgang til fornybare naturressurser som mange andre regioner ikke har. Vi har et innovasjonsdrevet næringsliv i vekst.  Vi har investorer som ønsker å bygge virksomheter i vår del av landet, og ikke minst er vi langt mer orientert mot andre markeder, både i Norge og utlandet. Det er det som skal sikre oss gode inntekter, trygge arbeidsplasser og en tilvekst av kompetente innbyggere fremover.

For oss handler saken også om å kunne reise enklere, billigere, med god regularitet og dermed oftere, slik alle andre regioner i Norge har muligheten til. For våre medarbeidere handler det om å kunne unne seg flere fritidsreiser i løpet av året. Det gjør oss mer attraktive som arbeidsgivere og vår region mer attraktiv som arbeids- og bosted.

Den nye flyplassen vil bli innenfor god rekkevidde for 65.000 mennesker, dvs. Nord- og Midt-Helgeland. Den er ingen trussel mot noen. Den gir bare muligheter for Helgeland. Det vil bli som i nordre Nordland der mye av Oslo-trafikken samt chartertrafikken betjenes av den store flyplassen (Evenes), og flere kortbaner utfyller tilbudet. 

Vi er overbevist om at vår region har et godt passasjergrunnlag. Dette bekreftes av to separate trafikkanalyser fra Møreforsking samt en samfunnsøkonomisk analyse som viser at ny flyplass vil gi store netto gevinster for samfunnet.

Bjørn Kjos sa nylig til NRK at Norwegian åpenbart vil etablere et flytilbud til den nye lufthavnen på Helgeland. Ikke minst trakk Kjos fram de store mulighetene for å fly turister til «den fantastiske Helgelandskysten».

Helgeland mangler ikke attraksjoner, men tilgjengelighet.  NHO reiseliv støtter stor flyplass i vår region og sier den er avgjørende for å kunne få del i veksten innenfor internasjonal turisme. Dagens flytilbud med liten kapasitet og høye billettpriser hindrer oss i å utnytte det store potensialet. 

Ny flyplass vil øke vekstmulighetene for hele Helgeland.

På vegne av 28 bedrifter på Helgeland: Aino Olaisen, medeier i Nova Sea AS, Lurøy Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS, Mo i Rana Erik Wulfsberg styreleder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, som eies av næringsliv i 8 kommuner.

Bedrifter som støtter brevet til Stortinget om stor flyplass Helgeland:

Nova Sea, Lurøy

Mo Industripark AS, Rana

Arbor, Hattfjelldal

Trenor, Hemnes

Westcon, Nesna

Modolv Sjøset, Træna

Selsøyvik Havbruk, Rødøy

Kvarøy Fiskeoppdrett, Lurøy

Lovundlaks, Lurøy

Rana Gruber

Celsa Nordic, Rana

Elkem AS

Glencore Manganese Norway, Rana

Pelagia Træna

Helgeland Smolt, Rødøy

Tomma Laks, Nesna

Hæhre Entreprenør

SINTEF Molab, Rana

Momek Group, Rana

Klokkergården, Rødøy

Lovund hotel, Lurøy

Scandic Meyergården, Rana

EVRY Card Services, Rana

Meyership, Rana

Nordland Teater

Helgeland Holding, Rana

AKVA Group/ Helgeland Plast, Rana

Gabbro Nor, Nesna

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags