Waage og Sollie forholder seg til at flyplassen i Rana er eneste realiserbare alternativ: - Flyplassprosjektet på Hauan innfrir alle krav